UPP StepOne Screen - Pålitlig personbedömning med rekryteringstest

För en smidigare rekryteringsprocess

En vanlig missuppfattning är att det behövs en kompromiss mellan kvalitet och pris vid stora kandidatvolymer, där rekryteringsprocessen förväntas gå snabbt. Så behöver det inte vara.

UPP StepOne Screen är ett kortare rekryteringstest där du får en träffsäker och kvalitetssäkrad bedömning när du har många sökande. Testet är anpassningsbart och ger en objektiv bedömning av personlighet, motivation och problemlösningsförmåga utifrån kompetenserna i den aktuella tjänsten.

Gör ditt test relevant för tjänsten. Det ger en ökad kandidatupplevelse och ett träffsäkrare urval.

UPP StepOne Screen är en förkortad version av det fullständiga UPP Personality och UPP Problem Solving. Det är ett utmärkt verktyg för hjälp med rekrytering och testet tar 15 till 30 minuter att göra. Med hjälp av detta arbetsprov, effektiviserar du första sorteringen och gör rekryteringsprocessen enklare.

Fler UPP StepOne Screen-tester

Utifrån vad som visat sig vara framgångsfaktorer i olika roller har vi tagit fram specifika UPP StepOne Screen-test för olika tjänster.

Vad mäter UPP StepOne Screen?

Detta rekryteringstest inkluderar mätning och korrektion av skönmålning, samt ett urval av personlighetsskalor efter era önskemål. 

Intellektuell förmåga bedöms med en särskild modul och kombineras med personlighet. Alla sökande rangordnas i rapporten baserat på det sammanvägda resultatet från rekryteringstestet. Rapporten ger också en sammanfattning av resultaten i alla screeningstestets skalor. Normdata finns från tusentals kandidater.

UPP StepOne Screen
i 3 punkter

 • Testar personlighet och begåvning
 • Hanterar stora kandidatvolymer
 • Träffsäker bedömning

UPP StepOne Screen Sales

Ett mångsidigt rekryteringstest

Testet inkluderar mätning och korrektion av skönmålning samt ett urval av personlighetsskalor, du väljer själv vilka.  

 • Emotionell intelligens och social förmåga
 • Positiv grundattityd
 • Självförtroende
 • Självdisciplin och struktur
 • Handlingskraft (energi och vitalitet)
 • Självuppskattning
 • Resultatorientering
 • Problemlösningsförmåga (begåvning)
Upp StepOne Screen - vårt kortare personlighetstest
Personbedömning och organisationsutveckling för företag

Hur används testet?

Denna typ av test kan användas som ett enskilt rekryteringstest eller som en del av ett mer omfattande testpaket vid rekrytering av personer som ska arbeta inom olika typer av säljtjänster.

UPP StepOne Screen Integrity

Med hjälp av UPP StepOne Screen Integrity går det att identifiera personer som agerar med hög integritet, är ärliga, pålitliga och håller löften. Dessutom har de förmågan att anpassa sig till normer, policys och regler i samhället och på arbetsplatsen, är samvetsgranna och planerar sitt arbete, agerar med respekt, ärlighet och tydlighet mot andra på jobbet.

Vad mäter testet?

UPP StepOne Screen Integrity visar mycket lovande data på prognosförmåga i arbetsrelaterade sammanhang. Det visar att det finns ett samband mellan höga värden på integritet och hur mycket man bidrar till ett bra samarbete och hur mycket man hjälper varandra på arbetsplatsen. De visar också samband mellan låga värden på integritet och beteenden som är negativa för organisationen och dess medlemmar som t ex att utnyttja andra, fuska och inte följa det gemensamma regelverket. 

UPP StepOne Screen Integrity finns både som ett separat test och som en del av fullständiga UPP Personality och UPP StepOne Screen-tester. 

Specialanpassade tester vid rekrytering

Behöver du hjälp med tester vid rekrytering? Vi hjälper dig att välja rätt rekryteringstest och anpassar det efter dina behov. 

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Pratbubbla med knapp och stängningsknapp
Psykologisk Metod
Just nu

Vill du veta mer?
Vi hjälper gärna dig.

Kontakta oss
Profilbild