UPP StepOne Screen

Om testet

En vanlig missuppfattning är att det behövs en kompromiss mellan kvalitet och pris vid stora kandidatvolymer, där rekryteringsprocessen förväntas gå snabbt. Så behöver det inte vara.

Med screeningtestet UPP StepOne Screen får du en träffsäker och kvalitetssäkrad bedömning när du har många sökande. Testet är anpassningsbart och du kan kombinera personlighet, motivation och problemlösningsförmåga utifrån kompetenserna i den aktuella tjänsten.

Gör ditt test relevant för tjänsten. Det ger en ökad kandidatupplevelse och ett träffsäkrare urval.

UPP StepOne Screen är en förkortad version av det fullständiga UPP Personality och UPP Problem Solving. Testet tar 15 till 30 minuter att göra. Testet sparar mycket arbete i en första sortering i den tidiga fasen av en rekryteringsprocess.

Fler UPP StepOne Screen-tester

Utifrån vad som visat sig vara framgångsfaktorer i olika roller har vi tagit fram specifika UPP StepOne Screen-test för olika tjänster.

Vad mäter UPP StepOne Screen?

Testet inkluderar mätning och korrektion av skönmålning samt ett urval av personlighetsskalor, du väljer själv vilka. Se alla personlighetsdimensioner.

Intellektuell förmåga mäts med en särskild modul och sammanvägs med personlighet. Samtliga sökande rangordnas i rapporten efter det sammanvägda resultatet; rapporten återger även resultaten i alla screeningtestets skalor. Normdata finns, bland annat från flera tusen kandidater. 

UPP StepOne Screen
i 3 punkter

 • Testar personlighet och begåvning
 • Hanterar stora kandidatvolymer
 • Träffsäker bedömning

UPP StepOne Screen Sales

Vad mäter testet?

Testet inkluderar mätning och korrektion av skönmålning samt ett urval av personlighetsskalor, du väljer själv vilka.  

 • Emotionell intelligens och social förmåga
 • Positiv grundattityd
 • Självförtroende
 • Självdisciplin och struktur
 • Handlingskraft (energi och vitalitet)
 • Självuppskattning
 • Resultatorientering
 • Problemlösningsförmåga (begåvning)

Hur används testet?

Testet kan användas som ett separat screeningtest eller som en del av ett mer omfattande testpaket vid rekrytering av personer som ska arbeta inom olika typer av säljtjänster.

 

UPP StepOne Screen Integrity

Med hjälp av UPP StepOne Screen Integrity går det att identifiera personer som agerar med hög integritet, är ärliga, pålitliga och håller löften. Dessutom har de förmågan att anpassa sig till normer, policys och regler i samhället och på arbetsplatsen, är samvetsgranna och planerar sitt arbete, agerar med respekt, ärlighet och tydlighet mot andra på jobbet.

Vad mäter testet?

UPP StepOne Screen Integrity visar mycket lovande data på prognosförmåga i arbetsrelaterade sammanhang. Det visar att det finns ett samband mellan höga värden på integritet och hur mycket man bidrar till ett bra samarbete och hur mycket man hjälper varandra på arbetsplatsen. De visar också samband mellan låga värden på integritet och beteenden som är negativa för organisationen och dess medlemmar som t ex att utnyttja andra, fuska och inte följa det gemensamma regelverket. 

UPP StepOne Screen Integrity finns både som ett separat test och som en del av fullständiga UPP Personality och UPP StepOne Screen-tester. 

Behöver du hjälp med att välja test?

Vi hjälper dig att välja rätt test och anpassa efter dina behov. 

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Kontakt

info@psykologisk-metod.se
Telefon: 08-755 72 34