Viktiga egenskaper att mäta när du rekryterar

Viktiga egenskaper när du rekryterar

Att rekrytera nya medarbetare är både något av det viktigaste och svåraste som sker i en organisation. Inför varje rekrytering gäller det att göra ett gediget kravprofilarbete för att identifiera vad man ska söka efter hos den nya medarbetaren. Alla roller har olika utmaningar som medför att olika kunskaper och egenskaper är viktiga. Vi har listat några av dessa egenskaper:

  • Samarbetsvilja

    Forskning har visat att samarbetsvilja är en viktig egenskap i de flesta arbeten. En person som har en hög grad av samarbetsvilja samarbetar gärna med både chefer och medarbetare. Att samarbete med andra människor på sin arbetsplats är ofta en förutsättning för att lyckas bra med sina arbetsuppgifter. Om samarbetsviljan är låg finns även ofta en kritisk inställning till chefer och ledare, viljan att lyssna till andras råd är liten och risken för förseningar i arbetet är stor.

  • Personlighetens mörka sidor

    Att mäta personlighetens mörka sidor vid rekrytering är av stor vikt. Personlighetens mörka sidor innehåller personlighetsdrag som riskerar att orsaka kontraproduktiva beteenden som kan ställa till stora problem i en organisation. Att upptäcka dessa tendenser redan tidigt i rekryteringsprocesser är därför mycket viktigt. Dock är det ofta svårt att upptäcka dessa tendenser. Personer med dessa drag är ofta skickliga på att dölja dessa egenskaper vid intervjuer. Därför behövs personlighetstest som verktyg för att identifiera riskerna. Här kan du läsa mer om dessa sidor.

  • Problemlösningsförmåga

    När en person hamnar i en situation där hen inte befunnit sig tidigare och saknar kunskaper inom sätts hens problemlösningsförmågan på prov. I de allra flesta jobba ställs man ofta inför situationer där man behöver kunna se den logiska lösningen snabbt och agera därefter. Många tror att problemlösningsförmågan framförallt är viktig i mer tekniska roller men forskning visar på att det är en av de bästa prognosfaktorerna för att förutsäga arbetsprestation vid rekrytering generellt.

Genom att mäta dessa egenskaper minskar risken för felrekryteringar kostsamma och besvärliga felrekryteringar. När ni rekryterar personer med hög potential ökar organisationens förutsättningar och möjligheter att lyckas med sitt uppdrag.

Hur mäter man dessa egenskaper?

Ett bra sätt att komma åt dessa egenskaper under rekryteringsprocesser är att ta hjälp av personlighets- och begåvningstester. Samarbetsvilja och personlighetens mörka sidor kan mätas med hjälp av testet UPP Personality medan kandidaternas problemlösningsförmåga bäst mäts med hjälp av UPP Problem Solving.

Om du vill få hjälp med att mäta dessa (och många andra) egenskaper hos kandidaterna i dina rekryteringsprocesser så hjälper vi dig gärna.


Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Footer logo transparant
Pratbubbla med knapp och stängningsknapp
Psykologisk Metod
Just nu

Vill du veta mer?
Vi hjälper gärna dig.

Kontakta oss
Profilbild