UPP Problem Solving

Mät en persons problemlösningsförmåga med UPP Problem solving, ett begåvnings-/logiktest. Testet är utformat för att ge en tydlig bild av en persons förmåga att identifiera, analysera och lösa problem på ett effektivt sätt.

Forskningsbaserat problemlösningstest

Vi erbjuder ett batteri av tre logik-/begåvningsmoduler: 

  • Verbal förmåga mäts med hjälp av analogitest 
  • Logisk-spatial förmåga mäts  med serier av prickmönster eller andra uppgifter där det gäller att hitta mönster
  • Numerisk förmåga mäts med mental huvudräkning, algebra och nummerserier
Problemlösningstest

Överblick av resultaten

Verbal test

7

Spacialt och logiskt test

7

Numeriskt test

9

Sammanvägd intellektuell förmåga

8

Hur mäts problemlösningsförmåga?

Dessa deltest ger sammantaget en bra samlad bild av en persons generella begåvning, den så kallade g-faktorn. Du väljer själv hur du vill kombinera testerna, alla för att få en helhetsbild eller så väljer du ut den/det deltest som är viktigast för just ditt ändamål. 

Lär dig mer om forskningen bakom UPP-tester

Upp problem solving

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Pratbubbla med knapp och stängningsknapp
Psykologisk Metod
Just nu

Vill du veta mer?
Vi hjälper gärna dig.

Kontakta oss
Profilbild