UPP Problem Solving

Begåvning är en viktig prognosfaktor för arbetsresultatet i praktiskt taget alla sammanhang.

 

Vad mäter testet?

Vi erbjuder ett batteri av tre logik-/begåvningsmoduler: 

  • Verbal förmåga mäts med hjälp av analogitest 
  • Logisk-spatial förmåga mäts  med serier av prickmönster eller andra uppgifter där det gäller att hitta mönster
  • Numerisk förmåga mäts med mental huvudräkning, algebra och nummerserier

Överblick av resultaten

Verbal test

7

Spacialt och logiskt test

7

Numeriskt test

9

Sammanvägd intellektuell förmåga

8

Hur används testet?

Dessa deltest ger sammantaget en bra samlad bild av en persons generella begåvning, den så kallade g-faktorn. Du väljer själv hur du vill kombinera testerna, alla för att få en helhetsbild eller så väljer du ut den/det deltest som är viktigast för just ditt ändamål. 

Lär dig mer om forskningen
bakom våra tester

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Kontakt

info@psykologisk-metod.se
Telefon: 08-755 72 34