Vår expertis

Certifiering och utbildning i personbedömning för rekrytering

Vi erbjuder en mängd olika tjänster och verktyg för organisationer som önskar använda sig av tester för personbedömning

Dessa verktyg kan användas för att identifiera och mäta olika personliga egenskaper och färdigheter hos individer, såsom kognitiva förmågor, personlighet, motivation och ledarskap.

Certifiering inom understanding personal potential

Certifiering - Understanding Personal Potential

Certifieringsutbildningen riktar sig till dig som vill kunna använda samtliga metoder och tester inom Understanding Personal Potential (UPP) för olika behov inom en organisation. 

Företag och organisationer kan teckna licensavtal för att själva genomföra testningarna med egna certifierade användare. 

Under utbildningen kommer vi att gå igenom följande områden:

01.

Kunskap om personlighetspsykologi och testteori

02.

Praktisk och teoretisk kunskap om UPP

03.

Genomgång av testportalen

Vidareutbildning - Understanding Personal Potential

Vidareutbildningen i Understanding Personal Potential (UPP) är en dag där du som tidigare certifierad användare av UPP-test kan få uppdaterad kompetens och dela erfarenheter med andra användare.

Fokus ligger på att förbättra din förmåga att genomföra en personbedömning ytterligare med hjälp av UPP-metoden.

Med hjälp av utbildningen kommer du få koll på följande delar:

01.

Kunskap om användningsområden och tillvägagångssätt.

02.

Kunskap om tolkning och återkoppling.

03.

Ny aktuell forskning inom området. 

Utbildning inom personbedömning

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Pratbubbla med knapp och stängningsknapp
Psykologisk Metod
Just nu

Vill du veta mer?
Vi hjälper gärna dig.

Kontakta oss
Profilbild