Vanliga frågor

FAQ

Vanliga frågor om Understanding Personal Potential (UPP) metoden och våra tjänster.

Hur testar man begåvning?

Intellektuell förmåga mäts med en särskild modul och sammanvägs sedan med resultatet från personlighetstestet. Vägningen mellan personlighet och begåvning är flexibel och något vi alltid diskuterar innan testet tas i bruk.. 

Olika typer av begåvningstester

Begåvningstestningen består av tre  delar: En som mäter verbal förmåga (analogitest), en som mäter logisk-spatial förmåga med serier av prickmönster och en del som mäter numerisk förmåga med mental huvudräkning, algebra, nummerserier och kvantitativa relationer. Dessa deltest ger sammantaget en bra samlad bild av en persons g-faktor.

Mät begåvning i ett screeningtest

Screeningtestet är ett kortare test som finns i olika versioner och innehåller en del som är  ett problemlösningstest, som mäter begåvning och en del som är ett personlighetstest. 

När används personlighetstest?

Det finns många användningsområden för personlighetstester. UPP-metoden kan vara till stor nytta vid exempelvis förändringsarbete, personlig utveckling eller i medarbetarundersökningar.

 

Förändringsarbete

När nya arbetsmetoder ska implementeras eller när annat förändringsarbete ska genomföras gäller det att hitta en gemensam startpunkt. En kartläggning eller genomlysning av gruppens samlade kompetens, tillgångar och potential ger en tydlig bild av nuläget och bidrar till en framgångsrik organisationsutveckling. Genom att fokusera på rätt saker når ni snabbare målen. Det gäller för teamutveckling inom både lednings- och medarbetargrupper.

 

Personlig utveckling

Personlighetstester hjälper er att kartlägga en persons kompetenser, styrkor och utvecklingsområden när det är dags att investera i någons personliga utveckling. På så vis är det möjligt att staka ut en effektiv väg framåt.

 

Medarbetarundersökningar

UPP-metoden mäter också anpassning till den aktuella arbetssituationen och kan därför vara till stor nytta i en medarbetarundersökning. Möjligheterna är många, hör av dig och berätta mer om dina utmaningar så tar vi fram ett förslag på hur vi kan hjälpa just dig och din organisation.

På vilket sätt kan personlighetstester bidra till att reducera diskriminering vid rekrytering?

Eftersom våra personlighetstest alltid genomförs som en objektiv bedömning försvinner risken för subjektivitet och påverkan av irrelevanta faktorer. I vår forskning har vi funnit att kvinnor och invandrare tenderar att svara mera ärligt än övriga. Genomför man ingen korrektion missgynnas därför dessa grupper systematiskt. Om man korrigerar försvinner effekten av skönmålning. Personlighetstester som UPP Personality gynnar därför jämställdhet och mångfald.

Kan personer med funktionsvariationer genomföra testerna?

Absolut. Våra tester genomförs som en objektiv bedömning på så sätt att kön, etnicitet och ålder inte tas hänsyn till. Testerna är tillgänglighetsanpassade. Detta betyder att människor med funktionsvariationer har samma möjlighet som alla andra att genomföra tester för rekrytering och organisationsutveckling.

Kan företag genomföra rekryteringstester på egen hand?

Certifieringsutbildning är något vi erbjuder dig som vill använda våra tester och metoder för olika behov i ditt företag eller organisation. För att kunna genomföra metoderna Understanding Personal Potential själv behöver du genomföra utbildningen, bli certifierad och teckna licensavtal

 

Utbildningen berör följande 3 områden:

  • Kunskap personlighetspsykologi och testteori
  • Kunskap kring det teoretiska och praktiska inom UPP-metoden
  • Träning i återkoppling av UPP-metoden

Vid intresse och behov av att uppdatera din kompetens  erbjuds vidareutbildning. Kravet för vidareutbildning är att du redan är en certifierad användare.

Kan UPP hjälpa mig att lyckas med en framgångsrik rekryteringsprocess?

Självklart, vårt mål är att bidra till framgångsrika rekryteringsprocesser! Psykologisk Metod har genomfört många nydanande forskningsprojekt. Resultatet är Understanding Personal Potential – UPP, ett rekryteringstest som är utvecklat i Sverige för bättre och säkrare rekryteringar.

 

Skönmålning

En viktig uppgift för dig som rekryterar är att genomskåda skönmålning. Många menar att de kan det, men forskningen visar motsatsen. Med UPP-metoden eliminerar du effekten av skönmålning till mellan 90 och 95 procent. Det är nästan omöjligt att ”lura” detta test vid rekrytering, till skillnad från vanliga självrapporttest. Metoden fungerar som en brandvägg och hindrar att resultaten påverkas av taktiksvar.

Hur utmärker sig era tjänster?

Våra forskningsbaserade och kvalitativa personlighetstester har en bevisad pålitlighet och giltighet. Testerna ger viktig information som  bidrar till att förstå individens förmåga att prestera och utvecklas på arbetsplatsen, både vid rekryteringar och intern utveckling.

Hur kan vi optimalt hantera en stor mängd kandidater under en rekrytering?

Om ni har väldigt många kandidater i en rekryteringsprocess kan ni ta hjälp av UPP StepOne Screen. Du kan låta ett obegränsat antal sökande göra vårt kortare rekryteringstest, UPP StepOne Screen och få en första sortering. På så vis snabbar du på rekryteringsprocessen och sänker dina kostnader. Den största vinsten är nog ändå att du inte riskerar att missa guldkornen.

 

Två-stegs test

Du kan också välja att göra UPP TwoSteps; Screeningtesten och de fulla personlighets- och begåvningstesten bakas ihop till en slutrapport!

Hur lång tid tar era tester?

Det beror på vilket test som genomförs. Det tar cirka en timme att genomföra vårt personlighetstest som ger en detaljerad analys av dina personlighetsdrag och motivation på arbetsplatsen du befinner dig på. UPP teams tar cirka 20 minuter att genomföra och verktyget används som kartläggning inför en teamutvecklingsprocess. Läs mer om våra tester kring personbedömning här!

Hur samarbetar ni med företag för att uppnå deras mål?

Vi arbetar efter våra 3 steg. Identifiera, anpassa och genomföra. Vi samarbetar nära våra kunder och använder en interaktiv metod där vi lyssnar på era målsättningar, förstår era behov och förväntningar, och erbjuder och genomför lösningar som är anpassade utefter era unika krav. 

Vi använder vår expertis och tekniska kapacitet för att hjälpa er att uppnå era mål. Genom kontinuerlig kommunikation och feedback, säkerställer vi att vi alltid håller oss på rätt spår för att uppnå de önskade resultaten. Vi är engagerade i er framgång och strävar efter en långvarig och framgångsrik relation med alla våra företagskunder.

Har du fler frågor?

Kontakta oss på info@psykologisk-metod.se eller boka konsultation

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få uppdateringar om kommande utbildningar, nya tester, praktiska tips och nyheter om forskningen.

Genom att klicka på Prenumerera godkänner du vår personuppgiftspolicy

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Footer logo transparant
Pratbubbla med knapp och stängningsknapp
Psykologisk Metod
Just nu

Vill du veta mer?
Vi hjälper gärna dig.

Kontakta oss
Profilbild