Våra tjänster

Utbildning UPP Teams

Psykologisk Metod erbjuder en halv dags utbildning UPP Teams som leder till att du blir certifierad i verktyget.

Utbildningen i UPP Teams ger dig bakgrund till testets uppbyggnad, testadministration och hur olika rapporter tolkas. Vidare fokuserar utbildningen på facilitatorns roll, metoder och planering av teamutvecklingsinsatser samt hur UPP Teams kan användas i sammanhang för att öka samarbete och kommunikation.

Nästa utbildningstillfälle

  • 6 september

  • Digitalt via Teams

"Främjar kommunikation och samarbete, baserat på djupgående forskning"

Teamutveckling UPP Teams

Personlighetsegenskaperna i UPP Teams är taget ur UPP personality, där fokus är på olikheter i fyra kategorier. Dessa kategorier har visat sig särskilt betydelsefulla för samarbetet och utvecklingen inom ett team:

  • Introvert kontra extrovert
  • Jordnära kontra öppen
  • Flexibel kontra strukturerad
  • Uppgifts- kontra relationsorienterad

För en effektiv teamutveckling, är det viktigt att identifiera varje teammedlems styrkor och utmaningar. Dessa fyra kategorier hjälper till att identifiera var på skalorna respektive teammedlem befinner sig.

Genom att förstå dessa faktorer skapar teamet en gemensam utgångspunkt och kan arbeta för att bli starkare och effektivare tillsammans.

UPP Teams tar ansats i femfaktormodellen (Big Five) och är certifierat av DNV.

Praktisk information

Plats

Digitalt, via Teams

Datum & tid

Nästa utbildningstillfälle 6 september 08.30-12.00

Pris

4 900 kr exkl moms

Vill du certifiera dig i våra andra tester?

Få gedigna kunskaper om vår metodik och bli certifierad. 

Boka utbildning i UPP Teams

Läs mer om vår integritetspolicy

Har du frågor om utbildningen i UPP Teams?

Kontakta oss via e-post

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Pratbubbla med knapp och stängningsknapp
Psykologisk Metod
Just nu

Vill du veta mer?
Vi hjälper gärna dig.

Kontakta oss
Profilbild