Kunskapsbank

Insikter och rapporter

Vår expertis grundar sig på djupgående forskning. Ta del av det kunskapsunderlag som vi använder i vår tillämpning av arbetspsykologiska tester.

Forskning

Narcissismens olika ansikten

Narcissism har visat sig vara en paradoxal egenskap på så vis att personer som har dessa drag även kan ha egenskaper som ses som positiva, som att vara en mycket bra säljare eller en potentiell ledare och samtidigt vara en dryg person att umgås med och som kan utnyttja och manipulera.

Forskning

Konsekvenser i arbetslivet när ledare har psykopatiska drag

Det finns uppskattningsvis en så stor andel som 20 procent av ledare som har egenskaper som kan betecknas som mörka och dysfunktionella. Här ingår även de med psykopatiska drag.

Forskning

Machiavellianism – manipulativt strategiskt maktspel utifrån stort egenintresse

Machiavellianism är en av de egenskaper inom personlighetspsykologin som tillsammans med narcissism och psykopati, utgör den “mörka triaden”,  (Paulhus & Williams, 2002).

Forskning

Passiv aggressivitet i arbetslivet

Passiv aggressivitet kan ta sig uttryck på många sätt, men det handlar oftast om beteenden som är  indirekta, dolt aggressiva och motvilliga.

Forskning

“Beslutet handlar om att slå ihop resultatet från alla metoder”

Martin Bäckström, professor i psykologi vid Lunds universitet delar med sig av sina tankar kring personbedömning i en intervju med Psykologisk metod.

Forskning

UPP värderar integritet

Det visar att det finns ett samband mellan höga värden på integritet och hur mycket man bidrar till ett bra samarbete och hur mycket man hjälper varandra på arbetsplatsen.

Personbedömning med forskning i ryggraden

Boka en kostnadsfri konsultation för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er organisation att fatta rätt beslut vid rekrytering och utvecklingsarbete.

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Footer logo transparant
Pratbubbla med knapp och stängningsknapp
Psykologisk Metod
Just nu

Vill du veta mer?
Vi hjälper gärna dig.

Kontakta oss
Profilbild