Vår expertis

Organisationsutveckling

Vi erbjuder forkningsbaserade verktyg och konsulttjänster för utveckling av organisationer och team. 

Teamutveckling

Till organisationer som vill förbättra internt samarbete i arbetsgrupper erbjuder vi ett forskningsbaserat verktyg för
professionellt teamutvecklingsarbete, UPP Teams.

UPP Teams är ett personlighetstest som kan användas för jämförelse mellan teammedlemmar och är perfekt att använda som en inledande kartläggning inför en teamutveckling.

Syftet med UPP Teams är att identifiera egenskaper som är typiska hos deltagare i ett team och som har visat sig ha betydelse för kommunikation och samarbete. 

Med UPP Teams kan vi hjälpa till att skapa förståelse och uppskattning för olikheter och visa på hur man kan ta vara på vad dessa olikheter för att öka effektiviteten hos ett team.

Kartläggning

En kartläggning med Psykologisk Metods tester identifierar framgångsfaktorer och kompetenser i en organisation eller en del av en organisation.  Resultatet kan användas inför ett förändringsarbete eller för att öka träffsäkerheten i framtida rekryteringar.  

Ta din organisation till nästa steg

Boka in en kostnadsfri konsultation med oss för att diskutera behov inom er organisation och hur vårt expertis kan bidra till er organisationsutveckling.

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Kontakt

info@psykologisk-metod.se
Telefon: 08-755 72 34