Vår expertis

Organisationsutveckling och kartläggning - för en starkare enhet

Vi erbjuder en kombination av forskningsbaserade verktyg och expertkonsultation för att främja organisationsutveckling och teambyggande.

Tillsammans arbetar vi med er för att ni ska nå era mål och utvecklas till en starkare, mer effektiv enhet. 

Teamutveckling med UPP teams

Teamutveckling med UPP Teams

Till organisationer som vill förbättra internt samarbete i arbetsgrupper erbjuder vi ett forskningsbaserat verktyg för
professionellt teamutvecklingsarbete, UPP Teams.

UPP Teams är ett personlighetstest som kan användas för jämförelse mellan teammedlemmar och är perfekt att använda som en inledande kartläggning inför en teamutveckling.

Syftet med UPP Teams är att identifiera egenskaper som är typiska hos deltagare i ett team och som har visat sig ha betydelse för kommunikation och samarbete. 

Med UPP Teams kan vi hjälpa till att skapa förståelse och uppskattning för olikheter och visa på hur man kan ta vara på vad dessa olikheter för att öka effektiviteten hos ett team.

Kartläggning

Våra personlighetstester kartlägger framgångsfaktorer och kompetenser inom en organisation eller en del av den. Resultaten kan användas inför arbetet med organisationsutveckling eller för att välja de mest lämpliga kandidaterna vid framtida rekryteringar.

Kartläggning och organisationsutveckling

Effektiv organisationsutveckling - Nyckeln till framgång

Boka in en kostnadsfri konsultation med oss för att diskutera behov inom er organisation och hur vårt expertis kan bidra till er organisationsutveckling.

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm