Narcissismens olika ansikten

Narcissism är en egenskap som har fått ett uppsving i den allmänna debatten och i folkmun det senaste årtiondet. Narcissism har visat sig vara en paradoxal egenskap på så vis att personer som har narcissistiska drag även kan ha egenskaper som ses som positiva, som att vara en superbra säljare eller en potentiell ledare och samtidigt vara en dryg person att umgås med och som kan utnyttja och manipulera.

Vad kännetecknar generellt personer med narcissistiska drag?

Grandiositet, dvs en tro på sin egen storslagna förmåga

Uttalad självcentrering och behov av beundran

Ser sig vara unik och speciell med rätt till speciell behandling

Överdrivet självförtroende

Arrogans

Manipulation

Kan vid kritik reagera med stark ilska och irritation

Narcissism har en lång historia inom klinisk psykologi och har utvecklats till att användas inom arbetslivet för att bedöma dysfunktionella beteenden och risk, Furnham et al., 2013.

Flera forskare pekar på komplexiteten hos personer som har narcissistiska drag. Å ena sidan starka drag av egoism, att vara drivande, stark självhävdelse och dominans samt behov av att vara uppmärksammad. Å andra sidan uppvisar många med narcissistiska drag negativa reaktioner på att bli kritiserade, ifrågasatta och att inte få uppskattning och beundran. När detta händer reagerar de ofta med ilska, frustration och motstånd samt i värsta fall skam, Morf & Rhodewalt, 2001.

Personer med narcissistiska drag gör ofta ett bra första intryck, är välklädda, kan föra sig och har en god förmåga att presentera sig, skapa ett intresse runt sin person och säljer in sig på ett bra sätt. När narcissisten inte kan leva upp till denna bild och inte presterar på det vis som utlovats börjar problemen. Personer i omgivningen märker att de utnyttjas och blir manipulerade.

En skillnad gentemot machiavellianism och psykopati är att empatilösheten är inte lika uttalad hos narcissister. I praktiken uppfattas dock narcissister som mindre empatiska. En trolig förklaring till det är att narcissisten är fullt upptagen med sig själv och sina egna behov och önskningar att har svårt att ta in andras behov. Likheter finns här med passiv aggressivitet.

Narcissism som den mäts i sin subkliniska variant, är den egenskap inom de mörka sidorna som uppvisar flest ljusa eller positiva konsekvenser i arbetslivet och med arbetsprestation, Grijalva, 2015, Westlin, 2023. Bl. a finns det en positiv association med potentiellt ledarskap, arbetsprestation och framgångsrik försäljning och en negativ association med effektivt ledarskap ur ett medarbetar perspektiv samt hur andra uppfattar att det är att umgås med narcissister. Dessa paradoxala mönster av narcissism beror delvis på hur narcissism mäts.

Grandios narcissism

Grandios narcissism har ett högt samband med extraversion och delar en del egenskaper som dominans, självförtroende och ambition som i sig inte har något med narcissism att göra. Grijalva, et al., 2015 kunde visa på att det var särskilt vissa mätinstrument som mätte grandios narcissism som hade de positiva aspekterna. En del skulle kalla det hälsosam anpassad narcissism. Det var egentligen extraversion som stod för den största positiva effekten på de positiva beteendena. Togs effekten av extraversion bort försvann de positiva effekterna på arbetsprestation. Många äldre tester som mäter narcissism baseras på Raskin & Berry, 1988, mäter särskilt den grandiosa narcissismen.

Berättigad narcissism

Vid användning personlighetsinstrument som baseras på en bredare definition av narcissism visar det sig att de flesta av de positiva sidorna av narcissism försvinner. Vid inkluderande av egenskaper som definierar narcissism såsom arrogans, berättigande, villkorad beundran, lättkränkthet, manipulation, att utnyttja andra så uppträder inte längre positiva sidor. Det återspeglas i arbetslivet att narcissisten varken är en bra potentiell ledare eller säljare längre, framför allt på sikt.   

Sårbar narcissism

Det finns också narcissister med mindre dominanta och grandiosa drag, där det sårbara står mer i fokus och det självcentrerade och utåtriktade ofta är av skörare karaktär. Fantasier om att bli omtalad och en upphöjd person förblir oftast bara fantasier. Redan ganska små ifrågasättanden såsom att få kritik och att ta in verkligheten på ett realistiskt sätt vilket kan leda till kraftiga reaktioner av ilska, frustration och skam.

Att mäta narcissism

Det pågår intensiv forskning om narcissism, som är relevant för arbetslivet och forskare som Ackerman et al., (2010) och Miller et al., (2021) har påtalat att narcissism är komplext, mångfasetterat och innehåller flera varianter i hur den uttrycker sig hos olika individer.

Det en fördel att sätta sig in i hur narcissism mäts. Det kan nämligen mätas på flera olika sätt och grunden till detta är naturligtvis hur narcissisms definieras. För användare av personlighetstester som mäter narcissism är det viktigt att förstå om testet fokuserar på grandios, berättigad eller sårbar narcissism eller en kombination av dessa.

Det är särskilt personer som anser sig vara berättigade till sin upphöjdhet, arrogans samt brist på empati och ödmjukhet som uppvisar störst riskbeteenden.

Många instrument som mäter narcissism inkluderar påståenden som mäter ledarskap, auktoritet och dominans. Dessa egenskaper är starkt förknippade med extraversion och är i grunden positiva. Om det blir för mycket fokus på dessa egenskaper i testet och för lite av andra egenskaper som definierar narcissism som berättigande, självcentrering, sårbar narcissism och reaktiv ilska, mäter testet bara vissa aspekter av narcissism. Det finns flera nya konceptualiseringar av narcissism som är intressanta som visar på detta, Krizan et al., 2018.

Psykologisk Metods arbetspsykologiska tester mäter flera olika typer av riskbeteenden och håller sig löpande uppdaterade med forskningen samt utvecklar nya skalor baserad på densamma. Psykologisk Metod utvecklar för närvarande ytterligare en skala som inkluderar flera fasetter av narcissism i personlighetstestet UPP Personality, Sjöberg, 2010., Westlin, 2023.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om vår forskning, våra tester och hur de används i arbetslivet.

Läs mer om våra tester och forskning.

Referenser

Ackerman, R. A., Witt, E. A., Donnellan, M. B., Trzesniewski, K. H., Robins, R. W., & Kashy, D. A. (2010). What does the Narcissistic Personality Inventory really measure? Assessment, 18, 67–87.

Furnham, A., Richards, S.C. & Paulhus, D. L . (2013). The dark triad of personality: A 10 year review. Social and Personality Psychology Compass, 7/3, 199-216.

Grijalva, E., Harms, P.D., Newman, D.A., Gaddis, B. & Fraley, R.C. (2015). Narcissism and leadership: A meta-analytic review of linear and nonlinear relationships. Personnel Psychology, 68, 1 – 47.

Krizan, Z., & Herlache, A. D. (2018). The narcissism spectrum model: A synthetic view of narcissistic personality. Personality and Social Psychology Review, 22(1), 3–31.

Miller, J. D., Back, M. D., Lynam, D. R., & Wright, A. G. C. (2021). Narcissism today: What we know and what we need to learn. Current Directions in Psychological Science, 30(6), 519–525.

Morf, C.C., & Rhodewalt, F. (2001). Unravelling the Paradoxes of Narcissism: A Dynamic Self-Regulatory Processing Model. Psychological Inquiry, Vol. 12, No.4, 177 – 196.

Raskin, R., & Terry, H. (1988). A principle components analysis of the Narcissistic Personality Inventory and further evidence for its construct validity. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 890–902.

Sjöberg, L. (2010). A third-generation personality test. Report. SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration No. 2010:3. Stockholm School of Economics, Stockholm

Westlin, E. (2023). Kriteriestudie. Intern Rapport. Psykologisk Metod.


Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Footer logo transparant
Pratbubbla med knapp och stängningsknapp
Psykologisk Metod
Just nu

Vill du veta mer?
Vi hjälper gärna dig.

Kontakta oss
Profilbild