UPP Teams

UPP Teams kan användas för jämförelse mellan kandidater/teammedlemmar i samband med rekrytering eller i ett befintligt team. Verktyget kan även användas för en inledande kartläggning inför en teamutveckling. 

Vad mäter testet?

Egenskaperna är tagna ur UPP Personality  och fokuserar på olikheter i fyra olika kategorier där graden av egenskapen har visat sig betydelsefull för samarbete i ett team:

  • Introvert kontra extrovert 
  • Jordnära kontra öppen 
  • Flexibel kontra strukturerad 
  • Uppgifts- kontra relationsorienterad

Dessa fyra kategorier hjälper till att identifiera var på skalorna respektive teammedlem befinner sig, hur teamets spridning ser ut, vad som kan vara bra att tänka på för individen samt hur teamet kan arbeta för att ta till vara på dess olikheter.

Hur används testet?

Syftet med UPP Teams är att identifiera egenskaper som är typiska hos deltagare i ett team, och som har visat sig ha betydelse för hur man arbetar tillsammans, särskilt för kommunikation och samarbete.

Fördelar

Att förstå och uppskatta olikheter, kan öka effektiviteten i ett team.

Ett verktyg för teamutveckling som bygger på test som är certifierat av DNV 

Kan användas både för teamutveckling samt inför rekrytering för att identifiera egenskaper som behöver kompletteras till teamet 

Utförliga rapporter för både teammedlemmar och för personen som leder teamutvecklingen Beskrivning av varje individs styrkor och utvecklingsområden kopplat till teamarbete 

Lär dig mer om forskningen
bakom våra tester

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Kontakt

info@psykologisk-metod.se
Telefon: 08-755 72 34