UPP Teams - Teamutveckling
för ökad effektivitet

UPP Teams kan användas för jämförelse mellan kandidater/teammedlemmar i samband med rekrytering eller i ett befintligt team. Verktyget kan även användas för en inledande kartläggning inför en teamutveckling. 

Teamutveckling med personlighetstester

Personlighetsegenskaperna i detta test är taget ur UPP personality, där man fokuserar på olikheter i fyra olika kategorier. Dessa kategorier har visat sig betydelsefulla för samarbetet och utvecklingen inom ett team: 

  • Introvert kontra extrovert 
  • Jordnära kontra öppen 
  • Flexibel kontra strukturerad 
  • Uppgifts- kontra relationsorienterad

För en effektiv teamutveckling, är det viktigt att identifiera varje teammedlems styrkor och utmaningar. Dessa fyra kategorier hjälpter till att identifiera var på skalorna respektive teammedlem befinner sig.

Genom att förstå dessa faktorer kan teamet arbeta tillsammans för att bli starkare och arbeta mer effektivt tillsammans.

Ipsativ & normativ
Kan man rekrytera utan CV bild

Hur används testet för teamutveckling

Syftet med UPP Teams är att identifiera egenskaper som är typiska hos deltagare i ett team, och som har visat sig ha betydelse för hur man arbetar tillsammans, särskilt för kommunikation och samarbete.

Fördelar

Att förstå och uppskatta olikheter, kan öka effektiviteten i ett team.

Ett verktyg för teamutveckling som bygger på test som är certifierat av DNV 

Kan användas både för teamutveckling samt inför rekrytering för att identifiera egenskaper som behöver kompletteras till teamet 

Utförliga rapporter för både teammedlemmar och för personen som leder teamutvecklingen Beskrivning av varje individs styrkor och utvecklingsområden kopplat till teamarbete 

Lär dig mer om forskningen
bakom våra tester

Personlighetstest till rekrytering

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Pratbubbla med knapp och stängningsknapp
Psykologisk Metod
Just nu

Vill du veta mer?
Vi hjälper gärna dig.

Kontakta oss
Profilbild