UPP TwoSteps

I UPP TwoSteps ingår både screeningtest och mer omfattande tester.

Vad mäter testet?

Om du både har ett större antal kandidater i början av en process och samtidigt vill genomföra en fördjupad personbedömning med ett mer omfattande testpaket, kan du använda UPP TwoSteps.

Du låter ett större antal kandidater genomföra UPP StepOne Screen. Du väljer vilka dimensioner som ska ingå utifrån den kravprofil du ska rekrytera till. De kandidater som matchar kraven får sedan möjligheten att komplettera med återstående delar av UPP Personality (StepTwo). Även denna del är valbar och du kan inkludera personlighet, motivation och olika logikdelar 

Hur används testet?

UPP TwoSteps används när du:

  • Har många kandidater i början av din rekryteringsprocess
  • Vill lägga mer tid och genomföra fördjupad bedömning på färre kandidater
  • Vill tänka på kandidatupplevelsen genom att låta kandidaterna genomföra ett test i ett eller två steg
  • Väljer en allt-i-ett-lösning

 

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Kontakt

info@psykologisk-metod.se
Telefon: 08-755 72 34