Personlighetstest

Bedömning av kandidaters potential

Genom våra personlighetstester kan du bedöma kandidaters personlighetsegenskaper. Det tillåter dig att bedöma hur kandidaters personlighet passar för en specifik arbetsroll eller inom ett team. Våra tester är specifikt anpassade efter din organisation och hjälper dig att hitta de mest lämpade kandidaterna vid en rekryteringsprocess. 

  • Minska risken för felrekrytering

  • Rättvisa rekryteringar utan diskriminering

  • Anställ kandidater baserat på potential, inte CV
Upptäck potential med personlighetstester

Boka konsultation

Läs mer om vår integritetspolicy

Vill du veta mer om personlighetstest?

En anställds personlighet kan ha en stor inverkan på deras arbetsprestation och förmåga att samarbeta med kollger. Med våra personlighetstest kan ni identifiera de kandidater som passar bäst för er företagskultur och behov, vilket gör rekryteringsprocessen effektivare och mer träffsäker. Utöver rekrytering kan våra personlighetstest användas för personalutveckling och vid interna tillsättningar. 

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm