Tillgänglighetsanpassade tester

Tillgänglighetsanpassade tester

Psykologisk Metod menar att det är viktigt att samtliga kandidater i en rekryteringsprocess ges lika möjligheter. För att förhindra risken för diskriminering är därför samtliga UPP tester tillgänglighetsanpassade.

Lagen om offentlig upphandling, LOU, har sedan 1 januari 2017 fått en betydligt tydligare formulering om tillgänglighet. Vi har låtit Funka* granska våra test. Detta har gjorts med syftet att göra dem tillgängliga för personer med funktionsvariationer i enlighet den nya lagen om upphandling. I december 2016 var vi klara med åtgärder och anpassning av teknik och system.

Uppdaterad lag om offentlig upphandling, LOU, 2017
Kapitel 9, 2 paragrafen i LOU är tydlig på vad som krävs vid upphandling av IT: ”När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.” (9 kap 2§).

Det betyder att myndigheter och övriga i den offentliga sektorn måste ställa krav på tillgänglighet vid upphandling av t.ex. personlighetstest och andra test på arbetsmarknaden.

Bakgrunden till uppdateringen av LOU är att EU ställer gemensamma krav på att vissa produkter och tjänster ska vara tillgängliga även personer med funktionsnedsättning. Målet är naturligtvis att alla ska kunna delta fullt ut i samhället.

UPP Personality bidrar även till jämlikhet och mångfald
Med rätt test ökar objektiviteten vilket gynnar jämlikhet och mångfald, något som till exempel visas i den här forskningsrapporten om ipsativa-och-normativa-svarsformat.

Våra test är DNV-cerifierade, läs mer här.

Funka är en av grundarna till den internationella branschorganisationen för tillgänglighetsexperter, IAAP och arbetar med tillgänglighet bland annat vad gäller innehåll, design och teknik i digitala gränssnitt. Funkas rekommendationer bygger på internationella riktlinjer, praktisk erfarenhet och vetenskaplig grund.