Personlighetstest Understanding Personal Potential

Kontakta oss

så pratar vi mer om personlighetstester.

Nästa utbildning

5-6 februari + 12 mars
10-11 april + 16 maj

Anmäl dig här!

 

Tillgänglighet

Våra test är anpassade efter nya upphandlingskrav för tillgänglighet 2017

Lagen om offentlig upphandling, LOU, har sedan 1 januari 2017 fått en betydligt tydligare formulering om tillgänglighet. Vi har låtit Funka* granska våra test med syftet att göra dem tillgängliga för personer med funktionsnedsättning i enlighet den nya lagen om upphandling. I december 2016 var vi klara med åtgärder och anpassning av teknik och system.

Uppdaterad lag om offentlig upphandling, LOU, 2017

Kapitel 9, 2 paragrafen i LOU är tydlig på vad som krävs vid upphandling av IT: ”När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.” (9 kap 2§).

Det betyder att myndigheter och övriga i den offentliga sektorn måste ställa krav på tillgänglighet vid upphandling av till exempel personlighetstest och andra test på arbetsmarknaden.

Bakgrunden till uppdateringen av LOU är att EU ställer gemensamma krav på att vissa produkter och tjänster ska vara tillgängliga även personer med funktionsnedsättning. Målet är naturligtvis att alla ska kunna delta fullt ut i samhället.

UPP Personality bidrar även till jämlikhet och mångfald

Med rätt test ökar objektiviteten vilket gynnar jämlikhet och mångfald, något som till exempel visas i den här forskningsrapporten om ipsativa-och-normativa-svarsformat.

Våra test är DNV-cerifierade, läs mer här.

* Funka är en av grundarna till den internationella branschorganisationen för tillgänglighetsexperter, IAAP och arbetar med tillgänglighet bland annat vad gäller innehåll, design och teknik i digitala gränssnitt. Funkas rekommendationer bygger på internationella riktlinjer, praktisk erfarenhet och vetenskaplig grund.

 
Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli bättre. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. Läs mer | Stäng
Kontakta oss
close slider

Namn

E-post

Telefonnummer

Ämne

Meddelande