UPP StepOne Screen polisutbildningen

Utbildning inom personbedömning

UPP/Screen vid antagning till polisutbildningen.

Sjöberg L., Annell, S., (2011).

Förord
I denna rapport i Rekryteringsmyndighetens rapportserie redovisas resultaten av en utprövning med testet UPP/Screen vid antagningen till polisutbildningen. Utprövningen har genomförts av Rekryteringsmyndigheten i samarbete med Rikspolisstyrelsen och Lennart Sjöberg, Psykologisk Metod AB, som en del i Rekryteringsmyndighetens arbete med att utvärdera och förbättra urvalsprocessen till polisutbildningen.

Tack till alla som har bidragit till rapporten! Först och främst till de sökande som tog sig tid att göra testet!

Tack också till personal från Rikspolisstyrelsen, Rekryteringsmyndigheten och Psykologisk Metod AB som på olika sätt har bistått oss i arbetet med utprövningen och rapporten.

Stockholm, november 2011
Stefan Annell, Rekryteringsmyndigheten
Lennart Sjöberg, Handelshögskolan i Stockholm och Psykologisk Metod AB.

Ladda ner för att läsa resten för eget bruk, ej för spridning.

Copyright: Skrifter utgivna av Psykologisk Metod AB


Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Footer logo transparant