Kunskapsbank

Insikter och rapporter

Vår expertis grundar sig på djupgående forskning. Ta del av det kunskapsunderlag som vi använder i vår tillämpning av arbetspsykologiska tester.

Upp Personality - Personlighetstest
Forskning

UPP Personality & kundservice

UPP validitets gentemot förmansbedömningar i en grupp anställda i Customer Service vid ett finansbolag.

Test för chefer inom hälso- & sjukvård
Forskning

Chefer i hälso- & sjukvård

Studien undersöker sambandet mellan UPP och 360-graders bedömningar av chefer i hälso- och sjukvården. Flera intressanta fynd påträffades!

Smidigare rekryteringsprocess
Insikter

UPP StepOne Screen – personlighet & begåvning

Rapporten beskriver ett screeningtest som innehåller 5 av personlighetsdimensionerna i UPP samt ett begåvningstest.

Upplyst trappa
Insikter

Så undviker du vanliga fallgropar när du rekryterar

Genom att ha en genomtänkt process och lägga lite extra energi på kravprofilen ökar chansen till en lyckad rekrytering!

Understanding personal potential
Forskning

Positiv grundattityd förutsäger arbetsprestation

Personlighetsdimensionen ”Grad av positiv grundattityd”, visar sig ha ett positivt signifikant samband med uppgiftsprestation, enligt studien.

rekrytera fördomsfritt
Forskning

Kontraproduktiva beteenden, mörka sidor och dess konsekvenser för organisationer

Kontraproduktiva beteenden på arbetsplatser är ett problem som inte bara är förödande för de som drabbas utan det kan kosta en verksamhet åtskilligt i minskad produktivitet och ökad personalomsättning.

Personbedömning med forskning i ryggraden

Boka en kostnadsfri konsultation för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er organisation att fatta rätt beslut vid rekrytering och utvecklingsarbete.

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Footer logo transparant
Pratbubbla med knapp och stängningsknapp
Psykologisk Metod
Just nu

Vill du veta mer?
Vi hjälper gärna dig.

Kontakta oss
Profilbild