Kunskapsbank

Insikter och rapporter

Vår expertis bygger på gedigen forskning. Ta del av kunskapsunderlag som vi använder i vårt arbete.

Forskning

Skönmålning, Faking

Hur hanterar man att människor inte är uppriktiga vid testning och gärna skönmålar?

Forskning

Emotionell intelligens

Emotionell intelligens är en personlighetsdimension som kan tillföra viktig information utöver mera traditionella begrepp som ”Big Five”.

Forskning

Utveckling av UPP

Rapporten beskriver utvecklingen av UPP Personality och vilka intressanta fynd som har gjorts.

Forskning

Begåvningstest vid urval

Begåvningstest vid urval av sökande till Handelshögskolan i Stockholm Lennart Sjöberg, Rapport (2012):2. Reviderad i …

Forskning

Ipsativa & normativa svar

Skönmålning är ett stort problem vid användning av personlighetstest i självrapportformat. Rapporten beskriver varför normativa svarsformat är bättre lämpade än ipsativa svarsformat.

Forskning

FHS officersutbildning

I denna studie genomfördes UPP till en grupp sökande till officersutbildning vid FHS, sammanlagt 216 personer. Läs vidare för att ta reda intressanta fynd som påträffades!

Med forskning i ryggraden

Boka en kostnadsfri konsultation för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er organisation att fatta rätt beslut vid rekrytering och utvecklingsarbete.

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Kontakt

info@psykologisk-metod.se
Telefon: 08-755 72 34