Kunskapsbank

Insikter och rapporter

Vår expertis grundar sig på djupgående forskning. Ta del av det kunskapsunderlag som vi använder i vår tillämpning av arbetspsykologiska tester.

Skönmålning vid rekrytering
Forskning

Skönmålning, Faking

Hur hanterar man att människor inte är uppriktiga vid testning och gärna skönmålar?

emotionell intelligens
Forskning

Emotionell intelligens

Emotionell intelligens är en personlighetsdimension som kan tillföra viktig information utöver mera traditionella begrepp som ”Big Five”.

utveckling av UPP-metoden
Forskning

Utveckling av UPP

Rapporten beskriver utvecklingen av UPP Personality och vilka intressanta fynd som har gjorts.

Begåvningstest vid urval
Forskning

Begåvningstest vid urval

Begåvningstest vid urval av sökande till Handelshögskolan i Stockholm Lennart Sjöberg, Rapport (2012):2. Reviderad i …

5 tips för träffsäker rekrytering
Forskning

Ipsativa & normativa svar

Skönmålning är ett stort problem vid användning av personlighetstest i självrapportformat. Rapporten beskriver varför normativa svarsformat är bättre lämpade än ipsativa svarsformat.

Officersutbildning test
Forskning

FHS officersutbildning

I denna studie genomfördes UPP till en grupp sökande till officersutbildning vid FHS, sammanlagt 216 personer. Läs vidare för att ta reda intressanta fynd som påträffades!

Personbedömning med forskning i ryggraden

Boka en kostnadsfri konsultation för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er organisation att fatta rätt beslut vid rekrytering och utvecklingsarbete.

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Footer logo transparant