Kunskapsbank

Insikter och rapporter

Vår expertis grundar sig på djupgående forskning. Ta del av det kunskapsunderlag som vi använder i vår tillämpning av arbetspsykologiska tester.

5 tips för träffsäker rekrytering
Forskning

Ipsativa & normativa svar

Skönmålning är ett stort problem vid användning av personlighetstest i självrapportformat. Rapporten beskriver varför normativa svarsformat är bättre lämpade än ipsativa svarsformat.

Officersutbildning test
Forskning

FHS officersutbildning

I denna studie genomfördes UPP till en grupp sökande till officersutbildning vid FHS, sammanlagt 216 personer. Läs vidare för att ta reda intressanta fynd som påträffades!

Utbildning inom personbedömning
Forskning

UPP StepOne Screen polisutbildningen

Läs om resultaten av en utprövning med testet UPP StepOne Screen vid antagningen till polisutbildningen.

Kartläggning och organisationsutveckling
Forskning

Personlighet & framgång

Framgång i säljarbete visades vara starkt relaterat till emotionell intelligens, självständighet, öppenhet, social säkerhet och låg perfektionism.

Upp Personality - Personlighetstest
Forskning

UPP Personality & kundservice

UPP validitets gentemot förmansbedömningar i en grupp anställda i Customer Service vid ett finansbolag.

Test för chefer inom hälso- & sjukvård
Forskning

Chefer i hälso- & sjukvård

Studien undersöker sambandet mellan UPP och 360-graders bedömningar av chefer i hälso- och sjukvården. Flera intressanta fynd påträffades!

Personbedömning med forskning i ryggraden

Boka en kostnadsfri konsultation för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er organisation att fatta rätt beslut vid rekrytering och utvecklingsarbete.

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Footer logo transparant