Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

Home OM OSS Forskning 13. Begåvningstest vid urval

Begåvningstest vid urval

12 MAJ, 2012

Begåvningstest vid urval av sökande till
Handelshögskolan i Stockholm

Lennart Sjöberg
Rapport 2012: 2
Reviderad maj 2012

Sammanfattning
Denna rapport skrevs ursprungligen på beställning av HHS som stod inför att införa ett nya
psykologiska begåvningstest för urval av sökande till utbildningen. Den har inte tidigare
publicerats. Den innehåller en kortfattad översikt av testområdet samt kommentarer om de test
som hade använts fram till 1987.

Dessa test studerades närmare empiriskt och visade sig mäta en g-faktor, som hade förhållandevis god validitet i relation till studieresultat vid HHS. Förslag till fortsatt utveckling gjordes. Denna version, daterad 2012, skiljer sig från den ursprungliga genom att referenserna uppdaterats och diskussion utvidgats något. Perspektivet på begåvnings- kontra personlighetstest är ett annat: personlighetstest framstår nu som viktigare än de gjorde 1987.

Personlighetens betydelse är nu mycket bättre dokumenterad Begåvningstesten, särskilt i form av
g-test, har fortsatt att visa sig vara mycket användbara som prediktorer av arbets- och
utbildningsresultat .Nya utvecklingslinjer vid begåvningstestning har däremot inte riktigt levt upp
till de förhoppningar man hade

Välkommen att ladda ner för att läsa resten för eget bruk, ej för spridning.
Copyright: Skrifter utgivna av Psykologisk Metod AB.